top of page

ZSINN, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

In deze privacyverklaring wordt ingegaan op hoe en welke persoonsgegevens verzamelen, de manier waarop we ze beveiligen en de mogelijke keuzes met betrekking tot het wel of niet delen van de gegevens met ons. De verwerking van de persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Waarom verzamelen wij deze persoonsgegevens en met welk doel? 

ZSINN verwerkt uw persoonsgegevens en worden opgeslagen voor het uitvoeren van onze dienstverlening. 

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • ZSINN analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. 

 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting;

 • Het voeren van onze administratie;

 • Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten;

 • Het sturen van een nieuwsbrief en promotiematerialen;

 • Het organiseren van evenementen;

 • U te kunnen bellen. 

 

Wanneer verzamelen/verwerken wij uw persoonsgegevens? 

ZSINN verzamelt/verwerkt uw gegevens wanneer: 

 • U een overeenkomst met ons aangaat;

 • U gegevens invult op onze website;

 • U reageert op onze nieuwsbrief of op andere wijze interesse toont in onze dienstverlening;

 • U op publieke locaties kenbaar gemaakt heeft u mogelijk geïnteresseerd bent in onze dienstverlening.

Dit gebeurt op basis van toestemming of vanwege het gerechtvaardigde belang. 

Geeft u aan dat u geen interesse heeft, dan verzamelen wij enkel relevante gegevens van u om uw wens om niet meer door ons benaderd te worden, te kunnen honoreren. 

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij? 

ZSINN verwerkt uw persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam, telefoonnummer, E-mailadres en andere contactgegevens;

 • Locatiegegevens (geanonimiseerd) 

 • Gegevens over uw activiteiten op onze website (geanonimiseerd)

 • Indien sprake is van een zakelijke relatie met een opdrachtgever of leverancier slaan wij gegevens op die nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst of het onderhouden van de relatie.

 

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens

ZSINN bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de overeenkomst met u goed uit te kunnen voeren of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

ZSINN verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Persoonsgegevens delen met derden gebeurt alleen met uw toestemming. 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

ZSINN gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ZSINN en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@zsinn.nl

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. ZSINN wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ZSINN neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@zsinn.nl

FCOrangeInBlue-(91x61mm).jpg

 Met kracht en ZSINN de toekomst in 

bottom of page