top of page

InnerTeam

ZSINN geeft trainingen bij organisaties om scherp te krijgen wat er nodig is, wie zijn de teamleden (persoonsvorming), wie zijn ze samen (teamvorming) en hoe leren ze van en met elkaar. 

In elke organisatie heerst een zeker leerklimaat. In organisaties waar mensen van elkaar kunnen leren, waarin experimenteren mag en waarin kennis wordt gedeeld, is sprake van een gunstig leerklimaat. Het vergt wel de nodige inspanning en creativiteit om een gunstig leerklimaat te bereiken en te behouden.

ZSINN wil een bijdrage leveren aan de motivatie van de medewerker om het leerklimaat te optimaliseren. Dit vergt van de organisatie om voorwaarden te scheppen die nodig zijn om te experimenteren en te leren van elkaar.

 

Het is een intern proces dat wordt beïnvloed door veel verschillende factoren.

Wat in de ene situatie goed werkt, hoeft in de andere situatie geen effect te hebben. Het goed-in-je-vel-voelen, het wendbaar zijn, zelfsturend en weerbaar zijn, het Zijnsdeel van de ontwikkeling is essentieel. Het zijn vaak deze niet-cognitieve kwaliteiten die doorslaggevend kunnen zijn in de levensloop en in de professionele loopbaan. Motivatie maakt dat je in beweging komt, tot handelen overgaat, actie onderneemt. Het CARE-Model is de rode draad waarmee wij werken.

Dezelfde

taal

spreken

Image by mckenzie toyne

Doelstellingen

 

 • Persoonlijke ontwikkeling als belangrijk uitgangspunt beschouwen, waarin groei wordt gestimuleerd en gewaardeerd.

 • Een wij-gevoel hebben, waarin samenwerking en ondersteuning centraal staan in het leerklimaat.

 • Gemotiveerd zijn in je werk en in je leren, met een positieve en energieke houding.

 • Werken vanuit een gezamenlijke beeldvorming, waarin visies en ideeën worden gedeeld en gerespecteerd.

 • Ruimte krijgen om fouten te maken is ruimte om te leren, waarin fouten als leerervaringen worden gezien.

 • Je welkom voelen als mens, aandacht voor persoonlijke dingen, met begrip en empathie voor elkaar.

 • Successen vieren, om waardering te tonen voor prestaties en inzet van individuen en het team.

 • Een leerklimaat waarin iedereen wordt gestimuleerd om kennis en ervaringen te delen.

 • Een omgeving waarin creativiteit wordt aangemoedigd en innovatieve ideeën worden gewaardeerd.

 • Het delen van best practices om van elkaar te leren en te groeien als team.

 • Een ondersteunend leiderschap dat groei en ontwikkeling faciliteert.

FCOrangeInBlue-(91x61mm).jpg

 Met kracht en ZSINN de toekomst in 

Contact

Telefoon

06-51516332

Email

bottom of page