top of page

Onze Werkwijze

​ZSINN werkt bij alle drie de onderdelen met het CARE-Model als de rode draad.

Het CARE-Model werkt op basis van: Competentie, Autonomie, Relatie en Engagement/Motivatie.

Het model gaat ervan uit dat er een aantal factoren zijn in de omgeving die invloed kunnen uitoefenen op de drie basisbehoeftes van een persoon (het zelf). Door op deze factoren invloed uit te oefenen kunnen we een motiverende omgeving creëren, d.m.v.:  structuur bieden, autonomie ondersteunen en betrokkenheid tonen.

Wij stimuleren zelfreflectie en zelfsturing door eigen keuzes te maken, te handelen vanuit vertrouwen en vaardigheden te ontwikkelen. Wij bieden structuur aan om ruimte te krijgen en je eigen weg te zoeken.

ZSINN kijkt samen met jou naar wat je beweegt, wat je raakt, waar je blij van wordt en wat je dromen zijn. Wij sluiten aan bij je competenties en zoeken verdieping.

In dit programma van Innerzelf is zelfregie, zelfsturing en zelfreflectie de basis.

Je voelt wat je motivatie is en wat je energie geeft en hoe je de ruimte creëert om dit in te zetten. 

Kennismaking

Bij het intakegesprek kijken we of er een klik tussen ons is.

We bespreken de verwachtingen en de mogelijke vervolgstappen.

We geven uitleg over onze werkwijze, het CARE-model en waarom CARE. 

Proces

De opzet van het proces is dat we eerst samen aan de slag gaan om te bepalen aan welk onderwerp we als eerste gaan werken.

De begeleiding op het onderwerp kan zijn middels; gesprekken, werk- en spelvormen, kijken naar ervaringen of we kunnen testen (bijv. persoonlijkheid, competenties, talenten) en effect-metingen doen.

Doelgroep

Ben jij nieuwsgierig om te groeien in wie jij bent? Misschien vind je het lastig om keuzes te maken, verbindingen aan te gaan en emoties onder woorden te brengen. Of sta je op een keerpunt en weet je niet welke richting je moet gaan.

Programma

Dit is een individueel programma. 

Het kan in combinatie met InnerAtelier of InnerTeam.

Duur

Dit programma duurt gemiddeld 3 tot 6 maanden afhankelijk van jouw individuele proces. 

Frequentie

De frequentie is op maat, voorstel is 1 keer per week. 

ZSINN biedt kunstvormen aan die een manier zijn om je gevoelens te ervaren, je creatieve vermogen aan te spreken en je energie te voelen.

In dit programma InnerAtelier is creativiteit, innerlijke energie en zelfontplooiing de basis. Je ontdekt hoe je jezelf kunt laten zien met behulp van verschillende kunstvormen. 

Kennismaking

Bij het intakegesprek kijken we of er een klik tussen ons is.

We bespreken de verwachtingen en de mogelijke vervolgstappen.

We geven uitleg over onze werkwijze, het CARE-model en waarom CARE. 

Proces

De opzet is creatief aan de slag gaan om uiting te geven wat er van binnenin leeft. Jij hebt de vrijheid om de kunstvorm te kiezen. Of je legt de keuze van een kunstvorm bij ons. We dagen je uit en alles mag er zijn. 

Opdrachten worden individueel of in groepsverband gegeven.

Dit kan zijn middels; workshops, thema's, 1-op-1 sessies, etc.

Doelgroep 

Vind je het lastig om uiting te geven aan gevoelens en emoties dan kan kunst een oplossing zijn.

Of wil je samen met anderen iets creëren? Of wil je je zelf ontplooien door te doen? Denk jij dat kunst niets voor je is, kom! 

Programma

Dit is een individueel of groepsprogramma.

Het kan in combinatie met InnerZelf en InnerTeam.

Duur

Dit programma kan in een workshop van een dagdeel of meerdere sessies.

Afhankelijk van de behoefte en het thema.

Frequentie

De Frequentie is op maat. 

ZSINN geeft trainingen bij organisaties om scherp te krijgen wat er nodig is, wie zijn de medewerkers (persoonsvorming), wie zijn ze samen (teamvorming) en hoe kunnen ze van elkaar en met elkaar leren. In dit programma InnerTeam ​is het belangrijk om gezien te worden, tijd te krijgen, eigen regie te voeren, te leren van elkaar, creativiteit te ontwikkelen, duidelijke richtlijnen samenstellen.

Kennismaking

Bij het intakegesprek kijken we of er een klik tussen ons is.

We bespreken de verwachtingen en de mogelijke vervolgstappen.

We geven uitleg over onze werkwijze, het CARE-model en waarom CARE. 

Proces

De inzet is om het proces aan te gaan om samen de voorwaarden te bepalen die nodig zijn om te experimenteren en leren met en van elkaar. Wij sluiten aan bij jullie behoefte en gaan met jullie in gesprek: wat gaat er goed, wat kan er beter en wat moet er nog ontwikkeld worden? Wij werken met jullie eigen casussen of ervaringen.  Door werk- en spelvormen dagen we je uit. 

Doelgroep

Organisaties, professionals, teams.

Programma

Dit is een groepsprogramma. 

Het kan in combinatie met InnerZelf en InnerAtelier. Waar nodig zetten we externe expertise in. 

Duur

Dit programma duurt 10 tot 12 weken.

Kwaliteitsborging door intervisie en evaluatie momenten.

Frequentie

5 tot 6 bijeenkomsten van 4 uur.

FCOrangeInBlue-(91x61mm).jpg

 Met kracht en ZSINN de toekomst in 

Contact

Telefoon

06-51516332

Email

bottom of page