top of page

Onze Visie & Missie

Visie

ZSINN heeft als visie om inspirerend en ondersteunend te zijn, waar persoonlijke groei, teamcohesie en een positief leerklimaat samenkomen. Met het CARE-Model als leidraad streven we naar het ontwikkelen van niet-cognitieve vaardigheden en het omarmen van kwetsbaarheid als kracht, zodat individuen en teams hun volledige potentieel kunnen bereiken en een positieve impact hebben op hun professionele en persoonlijke reis.

We geloven sterk in het belang van welzijn, veerkracht, zelfsturing en weerbaarheid als essentiële bouwstenen voor persoonlijke ontwikkeling. Compassie, Authenticiteit, Reflectie en Empathie vormen de pijlers van onze aanpak, die persoonlijke groei en teamontwikkeling stimuleren.

Ons doel is om een ondersteunende omgeving te creëren waarin iedereen zich gezien en gewaardeerd voelt, en waar oprechte verbinding en groei worden gestimuleerd. Reflectie stelt ons in staat om te leren en te blijven groeien, terwijl empathie ons tot betere teamspelers en leiders maakt.

Met deze visie streven we naar een wereld waarin openheid en verbondenheid centraal staan, gedreven door liefde en eenheid in alles wat we doen.

Missie

Bij ZSINN geloven we dat je gevoel je innerlijke kracht is, die je de weg wijst. Onze missie is om individuen en teams van organisaties te ondersteunen en te inspireren door middel van het CARE-Model, zodat zij zich bewust zijn van hun competenties en deze vol vertrouwen kunnen inzetten. Wij streven ernaar om een omgeving te creëren waarin mensen zich vrij voelen om activiteiten naar eigen inzicht en waarden uit te voeren en waar ze een sterke verbondenheid voelen met zichzelf en hun omgeving. In deze balans ervaren ze autonome motivatie om zichzelf te ontplooien en verder te ontwikkelen.

FCOrangeInBlue-(91x61mm).jpg

 Met kracht en ZSINN de toekomst in 

Contact

Telefoon

06-51516332

Email

bottom of page