top of page

Disclaimer

De website van ZSINN is met zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie op deze site. ZSINN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de getoonde informatie of voor de gevolgen van gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.

Copyright

De inhoud van deze website en de hierin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en combinaties daarvan zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Tenzij anders vermeld berusten deze rechten bij ZSINN. Zonder schriftelijke toestemming is het niet toegestaan deze website of enig onderdeel hiervan voor eigen doeleinden te gebruiken, openbaar te maken en of te verveelvoudigen. 

Landen hebben eigen wetten en per jurisdictie verschillende voorschriften met betrekking tot het gebruik van een privacybeleid. Zorg ervoor dat u de wetgeving volgt die relevant is voor uw activiteiten en locatie.

FCOrangeInBlue-(91x61mm).jpg

 Met kracht en ZSINN de toekomst in 

bottom of page